Obsah

zaří a nový kamarádi

seznamení s prostředím DS a ostatními dětmi