Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Provoz DS pro děti ve věku 1 - 2 roky

Provoz DS pro děti ve věku 2 - 3 roky

Provoz DS pro děti ve věku 1 - 2 roky a provoz DS pro děti ve věku 2 - 3 roky je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Číslo a název výzvy: 03_17_073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hlavní město Prahu

Proiritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční proirita: Rovnost žen a mužů

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Harmonogram projektu: DS pro děti ve věku 1-2 roky - fáze provozu 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

    DS pro děti ve věku 2-3 roky - fáze provozu 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Kapacita: Dětská skupina pro děti 1-2 roky - 12 dětí

  Dětská skupina pro děti 2-3 roky - 20 dětí

Typ zařízení péče o dítě: dětské skupiny

Režim: Dětské skupiny pro veřejnost

Herna Malých medvíďátek

Ložnice

Herna Mvíďátek

Ložnice