Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítejte u Cvrčků

Kdo jsme?

Jsme třída nejstarších dětí , budoucích školáků a snad právě proto sídlíme až ve druhém patře.

Jsme šikovní, leccos již umíme a věříme, že se ještě mnohému v naší škole mateřské naučíme.

Víme, že na světě nejsme sami a tak se učíme sdílet společné prostory s našimi kamarády

z druhého patra "Čmeláky". Využíváme k tomu nejen třídu a hernu, ale také tělocvičnu, ložnici a umývárnu s WC. 

Za úzkou chodbičkou máme jestě společnou malou kuchyňku, která nám slouží k výdeji jídla.

V naší tělocvičně si každý den zacvičíme, zatančíme, zazpíváme nebo třeba zahrajeme pohádku.

 Máme zde i skvělé "kytičky=podsedáky", které používáme na sezení v komunitním kruhu.

Po obědě si zde rozložíme matrace a posloucháme čtené nebo zpívané pohádky,

aby se nám dobře odpočívalo a opět jsme získali sílu do dalšího hraní.

Ve třídě u stolečků se snažíme získat správné návyky při společném stolování, ale také zde vystřihujeme,

malujeme, modelujeme, plníme pracovní listy a hrajeme třeba stolní hry.

Herna s věží nás láká k chystání hostiny kamarádům, ale také třeba k různému bádání a pozorování.

Dětský nábytek i hračky jsou v herně již předem rozloženy do různých herních koutků a nám se tak lépe

orientuje a připravuje hra. Máme zde také dětskou knihovnu a protože knihy máme rádi,

tak listujeme, vyprávíme a čteme každý den.

Každý čtvrtek se scházíme Cvrčci a Čmeláci k naší "Školce hrou", což je program, který nám pomáhá

lépe kooperovat ve skupině, využívat vrstevnického učení s využitím techniky (interaktivní tabule,

Prowise panel, Bee bot, fotoaparát a kamera...), ale také cvičíme, zpíváme, kreslíme, stavíme ze stavebnic,

hrajeme stolní hry. Celý program nás pomáhá připravit do dalšího života. Snažíme se naučit chovat se tolerantně,

komunikovat s ostatními, vyslechnout si jejich názor, ale také prezentovat své vlastní myšlenky

a nápady a přesvědčit ostatní, o jejich kvalitě.  

Pěvecké, taneční a recitační schopnosti a dovednosti prezentujeme při pravidelných vystoupeních

na v České Lípě, při pásmech pro jubilanty a miminka.

Každým rokem pořádáme besídky, vánoční koncerty a vystupujeme na závěrečné akademii MŠ.

Těšíme se na řadu akcí a zahradních slavností, na výlety, výstavy, exkurze a návštěvy divadel.

Opět se letos zúčastníme i celosvětové akce  na podporu čtenářství: Noc s  Andersenem. Letošní ročník bude

obzvláště slavnostní, neboť spolu s dalšími nadšenci z celého světa oslavíme  již dvacáté kolo.

Nejen knihy, ale i pohyb milujeme a tak cvičíme v naší i sousední tělocvičně (tělocvična ZŠ Pátova), v tenisové

hale a na tenisových kurtech, na atletické dráze a na řadě dalších míst. Cvičit pod největší střechou světa

je prostě prima a tak využíváme i naši zahradu, městský park, louky, lesy...

Co nám tento školní rok přinese? Doufáme, že řadu nových kamarádů a dobrých vztahů, spoustu dobrých knih,

myšlenek a zkušeností...prostě, že se toho hodně dozvíme, zažijeme a posuneme se zase o kus dál.

 

Úspěšný školní rok 2019-2020 všem dětem i dospělým přeje Zuzka Jilemnická a spol.

 

O vaše děti se starají:

 

třídní učitelka Cvrčků: Zuzana Jilemnická

asistent pedagoga Cvrčků: Alexandra Saxunová 

třídní učitelka Čmeláků: Soňa Holubová

učitelka Čmeláků a Cvrčků: Klára Fousková

 

provozní pracovnice : Veronika Krieglerová

paní kuchařky : Monika Kučerová, Miroslava Pražáková

   

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020 U CVRČKŮ:

 

Cvrček logo

Vítej léto, ahoj školko!

Čas letí a je nezadržitelný, stejně jako doba určená k pobytu

vašich dětí v našich školních zařízeních.

Ano je tomu tak, konec školního roku nastal a s ním čas loučení.

Letos bylo vše jiné a neobvyklé, proto i tradiční loučení

s budoucími školáky proběhne jiným systémem.

Srdečně vás všechny zveme v pátek 26. 6. od 15,00 hodin

na zahradní slavnost s názvem: "Z pohádky do pohádky",

kde můžete spolu s dětmi soutěžit

a od 16,00 hodin se zúčastnit šerpování budoucích školáků

taktéž pod největší střechou světa=na zahradě MŠ.

 

Přijďte se společně rozloučit s tímto školním rokem a zahájit léto      a čas volna, odpočinku, nových zážitků a dobrodružství.

 

Všem milým lidem děkujeme za celoroční podporu, dospělým přejeme zaslouženou dovolenou a dětem krásné prázdniny.

SNAD NĚKDY PŘÍŠTĚ NA SHLEDANOU :-)

 

 

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ!

CO PRO DĚTI PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2020 v MŠ:

 

1. 6. 2020: MDD na zahradě MŠ= dopolední soutěže

11. 6.: Balónková zahradní akce=dopoledne

17. 6. : Netradiční sportovní dopoledne na zahradě MŠ

26. 6.: Odpolední závěrečná slavnost=Z pohádky do pohádky

 

 

 

Je to tady opět začínáme!!!

18. 5. 2020 znovu otevíráme brány MŠ :-)

Důležité informace o provozu najdete v úvodní stránce našeho webu

v záložce pro veřejnost-mimořádná opatření, co je nutné však ještě vědět je to,

že v rámci zajištění plného provozu musíme změnit ranní příjem dětí

a jejich odpolední vyzvedávání, takže děti přijímáme do šaten do 8.00 hodin,

po obědě můžete v čase od 12.00 hodin vyzvedávat děti (zazvonit na třídu)

a odpoledne od 15. 00 hodin.

Děkujeme za pochopení a přispění k zajištění bezproblémového        

a pohodového pobytu dětí v MŠ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020 U CVRČKŮ