Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítejte na stránkách PAVOUČKŮ

 

                               Třída Pavoučků                               

je umístěna v přízemí pavilonu.  Má samostatnou šatnu, třídu a ložnici. Umývárna je společná s vedlejší třídou Berušek. Tuto třídu navštěvují děti ml. šk. věku, předškoláci a děti s odkladem šk. docházky. V této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Kouzelný svět dětí". Program je zaměřen na přípravu pro vstup na ZŠ. Děti poznávají samy sebe, učí se samostatnosti, poznávají nové sportovní činnosti (návštěva tělocvičny) a připravují se na kulturní vystoupení (jubilanti, vítání občánků, akademie,  mateřinka). Třída je rozlehlá, pomyslně s volným  prostorem pro hry i cvičení a na část s hracími koutky. Ke třídě přiléhá sklad materiálu a pomůcek. Protože je třída největším prostorem ve školce, slouží jako místo setkávání dětí ze všech oddělení při školních slavnostech, divadelních a hudebních představeních.
 
 
O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ: Třídní učitelka: Magdaléna Skokanová
                                                Paní učitelka: Lenka Zigová
                                               Třídní učitelka od Berušek: Marta Marčišinová
                                                Provozní: Veronika Krieglerová
                                                Kuchařka: Miroslava Pražáková
 

KONTAKTY : 

Děti omlouvejte do 8:00h - možno pomocí SMS zprávy, kterou si přečteme -neodpovídáme.

Pevná linka: 484 844 711

Mobilní telefon do naší třídy:  732 525 163

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU?

 

 

 

1.4 – NÁVŠTĚVA JIRÁSKOVA DIVADLA: PYŠNÁ PRINCEZNA

Vhodné oblečení

 

1.4 – LEKCE ANGLIČTINY

 

2.4 – VÝLET DO DOKS: LESOPARK LESNÍCH BYTOSTÍ

 

 5.4 – TENIS

Čeká nás další lekce tenisu. Všichni budou potřebovat: batoh (přezůvky a cvičební úbor si mohou děti vzít ze školky)

 

8.4 – LEKCE ANGLIČTINY

 

9.4 – VÝLET STARÉ HRADY

 

9.4 – KERAMIKA NENÍ

 

10.4 – MUZEUM V MŠ

Dopolední akce

 

15.4 – LEKCE ANGLIČTINY

 

17.4 – VELIKONOCE

Dopolední slavnost

 

23.4 – CHOVATELSKÝ KROUŽEK V MŠ

Dopolední akce

 

24.4 – FOCENÍ NA ZAHRADĚ MŠ

 

29.4 – ČARODĚJNICE

Odpolední slavnost

 

29.4 – LEKCE ANGLIČTINY

 

30.4 – KERAMIKA NENÍ

 

 

Provoz MŠ není omezen

 

 

 

 

            

Prosíme, čtěte nástěnky a informace na dveřích třídy Pavoučků. Děkujeme.