Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítejte na stránkách PAVOUČKŮ

 

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou,
   naučí se odsuzovat.
                                                                          Jestliže děti žijí obklopeny podporou,
                                                                                          naučí se mít důvěru.
  Jestliže děti žijí obklopeny strachem,   
       naučí se být bázlivé.
                                                              Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, 
                                                                                            naučí se být stydlivé.
   Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností,
      naučí se,co je to pravda a spravedlnost.                                                                                                                                
                                                       V čem žijí Vaše děti?  (Dorothy L. Nolteová)
 

                               Třída Pavoučků                               

je umístěna v přízemí pavilonu.  Má samostatnou šatnu, třídu a ložnici. Umývárna je společná s vedlejší třídou Berušek. Tuto třídu navštěvují dětï ml. šk. věku, předškoláci
a děti s odkladem šk. docházky. V této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Kouzelný svět dětí". Program je zaměřen na přípravu pro vstup na ZŠ. Děti poznávají samy sebe, učí se samostatnosti, poznávají nové sportovní činnosti (návštěva tělocvičny)  a připravují se na kulturní vystoupení (jubilanti, vítání     občánků, akademie,  mateřinka). Třída je rozlehlá,pomyslně s volným  prostorem pro hry i cvičení a na část s hracími koutky. Ke třídě přiléhá sklad materiálu a pomůcek.             Protože je třída největším prostorem ve školce, slouží jako místo setkávání dětí ze všech oddělení při školních slavnostech, divadelních a hudebních představeních.    
 
 
O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ: třídní učitelka : Martina Lůžková
                                                paní učitelky: Nikola Rychlovská a Marta Marčišinová
                                                provozní: Miluše Fousková
                                                kuchařka: Miroslava Pražáková
 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU???

2.10.  Začíná ANGLIČTINA pro přihlášené děti

4.10.  v 10:00 - Koncert v KD Crystal „Budeme si zpívat“ (cena 60,- odečteme z fondu)

5.10. Navštívíme muzeum – akce „Den zvířat“ (vstup zdarma)

11.10. od 14.30hodin se vybraná skupina dětí (informace ve třídě) zúčastní metodických dní pro učitele a ředitele MŠ s ukázkou činností v rámci projektu "Školka hrou"

12.10., 19.10. – vystoupení na radnici pro Jubilanty (vybrané děti)

17.10. od 9:30 Drakiáda s Inkou Rybářovou na zahradě MŠ (odečteme z fondu)

24.10. Divadlo Matýsek v MŠ „O vykutáleném štěstí“ (odečteme z fondu)

31.10. Hrací den – děti si mohou přinést do školky hračku z domova

 

Plánujeme na LISTOPAD:

4.11. Vítání občánků na radnici (vybrané děti)

8.11. Naivní divadlo v Liberci - "Bajaja" - pro předškoláky

Prosíme, čtěte nástěnky a informace na dveřích třídy Pavoučků. Děkujeme.