Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítejte na stránkách PAVOUČKŮ

 

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou,
   naučí se odsuzovat.
                                                                          Jestliže děti žijí obklopeny podporou,
                                                                                          naučí se mít důvěru.
  Jestliže děti žijí obklopeny strachem,   
       naučí se být bázlivé.
                                                              Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, 
                                                                                            naučí se být stydlivé.
   Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností,
      naučí se,co je to pravda a spravedlnost.                                                                                                                                
                                                       V čem žijí Vaše děti?  (Dorothy L. Nolteová)
 

                               Třída Pavoučků                               

je umístěna v přízemí pavilonu.  Má samostatnou šatnu, třídu a ložnici. Umývárna je společná s vedlejší třídou Berušek. Tuto třídu navštěvují dětï ml. šk. věku, předškoláci a děti s odkladem šk. docházky. V této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Kouzelný svět dětí". Program je zaměřen na přípravu pro vstup na ZŠ. Děti poznávají samy sebe, učí se samostatnosti, poznávají nové sportovní činnosti (návštěva tělocvičny) a připravují se na kulturní vystoupení (jubilanti, vítání občánků, akademie,  mateřinka). Třída je rozlehlá, pomyslně s volným  prostorem pro hry i cvičení a na část s hracími koutky. Ke třídě přiléhá sklad materiálu a pomůcek. Protože je třída největším prostorem ve školce, slouží jako místo setkávání dětí ze všech oddělení při školních slavnostech, divadelních a hudebních představeních.    
 
 
O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ: třídní učitelka: Nikola Rychlovská
                                                paní učitelky: Renáta Talaváňová a Marta Marčišinová
                                                provozní: Miluše Fousková
                                                kuchařka: Miroslava Pražáková
 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:

3.4.    Fotografování třídních tabel (děti, které chyběly)
        Divadélko „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“ - 9h
4.4.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ  (8h–12h)
5.4.   Jubilanti (vybrané děti)
6.4.  Chovatelský kroužek
10.4. Jiráskovo divadlo „Hrátky na pohádky“ – 10h
11.4. Tělocvična (s sebou: batůžek, cvičební úbor, pitíčko)
13.4. Tenis (batůžek na přezůvky)
17.4. Výlet – DĚTSKÝ SVĚT MÉĎA
18.4. Den Země – MŠ Východní - 10h (vybrané děti)
24.4. Měření očiček v MŠ
25.4. Tělocvična (s sebou: batůžek, cvičební úbor, pitíčko)
26.4. Čarodějnice (odpolední akce v MŠ)
27.4. Dopravní hrátky – MŠ Brněnská - 10h (vybrané děti)
28.4. Vítání občánků (vybrané děti)

 

 

 

 

Prosíme, čtěte nástěnky a informace na dveřích třídy Pavoučků. Děkujeme.