Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítejte na stránkách PAVOUČKŮ

 

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou,
   naučí se odsuzovat.
                                                                          Jestliže děti žijí obklopeny podporou,
                                                                                          naučí se mít důvěru.
  Jestliže děti žijí obklopeny strachem,   
       naučí se být bázlivé.
                                                              Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, 
                                                                                            naučí se být stydlivé.
   Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností,
      naučí se,co je to pravda a spravedlnost.                                                                                                                                
                                                       V čem žijí Vaše děti?  (Dorothy L. Nolteová)
 

                               Třída Pavoučků                               

je umístěna v přízemí pavilonu.  Má samostatnou šatnu, třídu a ložnici. Umývárna je společná s vedlejší třídou Berušek. Tuto třídu navštěvují dětï ml. šk. věku, předškoláci
a děti s odkladem šk. docházky. V této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Kouzelný svět dětí". Program je zaměřen na přípravu pro vstup na ZŠ. Děti poznávají samy sebe, učí se samostatnosti, poznávají nové sportovní činnosti (návštěva tělocvičny)  a připravují se na kulturní vystoupení (jubilanti, vítání     občánků, akademie,  mateřinka). Třída je rozlehlá,pomyslně s volným  prostorem pro hry i cvičení a na část s hracími koutky. Ke třídě přiléhá sklad materiálu a pomůcek.             Protože je třída největším prostorem ve školce, slouží jako místo setkávání dětí ze všech oddělení při školních slavnostech, divadelních a hudebních představeních.    
 
 
O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ: třídní učitelka : Martina Lůžková
                                                paní učitelky: Nikola Rychlovská a Marta Marčišinová
                                                provozní: Miluše Fousková
                                                kuchařka: Miroslava Pražáková
 

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO A NÁDHERNÉ ZÁŽITKY !!!!!!!!!!!

Milí rodiče, pokud budete mít zájem o fotky Pavoučků za školní rok 2016/2017, přineste si do školky flash disk, ráda vám je nahraji. Martina.