Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Alergeny


Od 13.12.2014 je legislativně stanoveno označování alergenů - označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů

ve školních jídelnách

EU – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 

1169/2011 ze dne  25. října  2011

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a   

          tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.         

Alergeny    jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci  imunitního  systému (IS), která  může vyústit až anafylaktickému šoku.

EU  specifikovala  14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení – příloha II citovaného nařízení EU

 

Značení alergenů je pouze informační

Tato povinnost informovat se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní  složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.