Obsah

Voda kolem nás

Během tématu zaměřeného na vodu, jsem si s dětmi povídali, jak je nutná šetrnost při jejím používání a kde všude vodu najdeme a použijeme. Téma voda se objevilo i v různých hrách (koloběh vody; z vody, do vody) a poznávacích činnostech (čistění řeky). Děti vnímaly vodu všemi smysly, kdy byla obarvena, ochucena, teplá nebo studená, znečištěná hlínou a olejem, ovoněná aviváží atd. Nakonec tématu jsme ze sebe vodu udělali a zatančili si na skladbu Vltava. Všechny aktivity byly součástí projektu Recyklohraní, do kterého byla naše třída přihlášena. Během celého tématu nás provázela plyšová kapička Anička.