Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem městem Česká Lípa a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

 

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola Arbesova 411, Česká Lípa - kancelář školy

Datum podání žádosti: úterý 7. května 2019

Čas podání žádosti: dopoledne od 8.30 do 11.00; odpoledne od 13.30 do 16.00

 

Přílohou žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Vyplněnou žádost a přílohu předá zákonný zástupce v místě pro podávání žádostí v den zápisu.

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

Žádost o přijetí do mateřské školy lze vyplnit na místě, tj. v kanceláři mateřské školy, přílohu vyplní dětský lékař.

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 budou umístěny:

v MŠ ARBESOVA na prosklených dveřích ve vestibulu budovy;

v MŠ Dolní Libchava na vstupních dveřích, na vrátkách;

v MŠ Roháče z Dubé na vstupních dveřích.

 

Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411