Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

VÍTEJTE U CVRČKŮ: ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 

Cvrček logo

 VÁŽENÍ DOSPĚLÍ, MILÉ DĚTI,

ČAS NEZASTAVÍME A TAK OPĚT NASTÁVÁ DOBA LOUČENÍ...

 

PŘEJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE NÁS PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK PODPOROVALI, KRÁSNOU  A

ZASLOUŽENOU DOVOLENOU, DĚTEM NÁDHERNÉ PRÁZDNINY PLNÉ PESTRÝCH ZÁŽITKŮ   

             A DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU SPOUSTU DOBRÝCH PŘÁTEL, KVALITNÍCH PEDAGOGŮ, 

                POSLUŠNOU RUKU I OTEVŘENOU MYSL, PŘI PLNĚNÍ NOVÝCH ZADÁNÍ.

ŠŤASTNOU CESTU A PŘÍJEMNÝ LET DALŠÍM ŽIVOTEM PŘEJÍ ZUZKA A JANIČKA :-)

 

Cvrček logo

Vítejte u Cvrčků

Režim dne:

6,30 – 8,00: Scházení dětí ve třídě (nepřímo řízené a volné hry dětí ve třídě, v herně, v tělocvičně)

8,00 – 8,45: Hygiena, ranní motivační kruh a cvičení, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, dramatizace

8,45 – 9,00: Hygiena, dopolední svačina

9,00 – 9,45: Hlavní činnosti – řízené i nepřímo řízené (skupinové i frontální, individuální), hygiena

9,45 – 11,30: Hygiena, pobyt venku (tematické procházky v okolí MŠ; hry na průlezkách, hřištích, a sportovních stadionech; volné proběhnutí dětí v přírodě a na hřišti; volné hry dětí; hry v areálu zahrady MŠ).

11,30 – 12,15: Hygiena, oběd

12,15 – 14,45: Odpočinek dětí s písničkou a pohádkou (všechny děti); klidové hry u stolečků a v herně pro děti, které nespí; příprava předškoláků na vstup do ZŠ (individuálně, skupinově)

14,45 – 15,00: Odpolední svačina, hygiena

15,00 – 16,30: Nepřímo řízené a volné činnosti dětí (dle možností počasí ve třídě nebo na zahradě MŠ), rozcházení dětí

Vítejte u Cvrčků

Kdo jsme?

Jsme třída nejstarších dětí , budoucích školáků a snad právě proto sídlíme až ve druhém patře.

Jsme šikovní, leccos již umíme a věříme, že se ještě mnohému v naší škole mateřské naučíme.

Víme, že na světě nejsme sami a tak se učíme sdílet společné prostory s našimi kamarády z druhého patra "Čmeláky".

Využíváme k tomu nejen třídu a hernu, ale také tělocvičnu, ložnici a umývárnu s WC. 

Za úzkou chodbičkou máme jestě společnou malou kuchyňku, která nám slouží k výdeji jídla.

V naší tělocvičně si každý den zacvičíme, zatančíme, zazpíváme nebo třeba zahrajeme pohádku.

 Máme zde i skvělé "kytičky=podsedáky", které používáme na sezení v komunitním kruhu.

Po obědě si zde rozložíme matrace a posloucháme čtené nebo zpívané pohádky,

aby se nám dobře odpočívalo a opět jsme získali sílu do dalšího hraní.

Ve třídě u stolečků se snažíme získat správné návyky při společném stolování,

ale také zde vystřihujeme, malujeme, modelujeme, plníme různé úkoly a hrajeme třeba stolní hry.

Herna s věží nás láká k chystání hostiny kamarádům, ale také třeba k různému bádání a pozorování.

Dětský nábytek i hračky jsou v herně již předem rozloženy do různých herních koutků

a nám se tak lépe orientuje a připravuje hra. 

Máme zde také dětskou knihovnu a protože knihy máme rádi, tak listujeme, vyprávíme a čteme každý den.

Každou středu se scházíme Cvrčci a Čmeláci k naší "Školce hrou", což je program, který nám pomáhá

lépe kooperovat ve skupině, využívat vrstevnického učení s využitím techniky (interaktivní tabule,

Prowise panel, Bee bot, fotoaparát a kamera...), ale také cvičíme, zpíváme, kreslíme, stavíme ze stavebnic,

hrajeme stolní hry. Celý program nám pomáhá dobře se připravit do dalšího života.

Snažíme se naučit chovat se tolerantně, komunikovat s ostatními, vyslechnout si jejich názor,

ale také prezentovat své vlastní myšlenky a nápady a přesvědčit ostatní, o jejich kvalitě.  

Pěvecké, taneční a recitační schopnosti a dovednosti prezentujeme při pravidelných vystoupeních

na OÚ v České Lípě, při pásmech pro jubilanty a miminka.

Každým rokem pořádáme besídky, vánoční koncerty a vystupujeme na závěrečné akademii MŠ.

Těšíme se na řadu akcí a zahradních slavností, na výlety, výstavy, exkurze a návštěvy divadel.

Opět se letos zúčastníme i celosvětové akce  na podporu čtenářství: Noc s  Andersenem a těšíme se i na řadu

dalších aktivit a soutěží, které nám přinese nový školní rok.

Nejen knihy, ale i pohyb milujeme a tak cvičíme v naší i sousední tělocvičně (tělocvična ZŠ Pátova),

v tenisové hale a na tenisových kurtech, na atletické dráze a na řadě dalších míst.

Cvičit pod největší střechou světa je prostě prima a tak využíváme i naši zahradu,

městský park, a blízké louky a lesy...

 

Co nám tento školní rok přinese?

Doufáme, že řadu nových kamarádů a dobrých vztahů, spoustu dobrých knih, myšlenek a zkušeností...

prostě, že se toho hodně dozvíme, zažijeme a posuneme se zase o kus dál.

Úspěšný školní rok 2021-2022, společné dny bez nehody a plné skvělé pohody 

 všem dětem i dospělým přejí: třídní učitelka Zuzka Jilemnická a učitelka Janička Šmídová.

O vaše děti se starají:

třídní učitelka Cvrčků: Zuzana Jilemnická

učitelka Cvrčků: Jana Šmídová

třídní učitelka Čmeláků: Soňa Holubová

učitelka Čmeláků: Klára Fousková

asistentka pedagoga Čmeláků: Barbora Mrnková

provozní pracovnice: 

paní kuchařka: Monika Kučerová