Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítejte u PAVOUČKŮ 

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

 

KONTAKTY : 

Děti omlouvejte do 8:00h - v aplikaci TWIGSEE.

Pevná linka: 484 844 704

Mobilní telefon do naší třídy:  732 525 163

Email: msarbesova-pavoucci@seznam.cz

                             

 Třída Pavoučků                               

je umístěna v přízemí pavilonu.  Má samostatnou šatnu, třídu a ložnici. Umývárna je společná s vedlejší třídou Berušek. Tuto třídu navštěvují děti ml. šk. věku, předškoláci a děti s odkladem šk. docházky. V této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Kouzelný svět dětí". Program je zaměřen na přípravu pro vstup na ZŠ. Děti poznávají samy sebe, učí se samostatnosti, poznávají nové sportovní činnosti (návštěva tělocvičny) a připravují se na kulturní vystoupení (jubilanti, vítání občánků, akademie,  mateřinka). Třída je rozlehlá, pomyslně s volným  prostorem pro hry i cvičení a na část s hracími koutky. Ke třídě přiléhá sklad materiálu a pomůcek. Protože je třída největším prostorem ve školce, slouží jako místo setkávání dětí ze všech oddělení při školních slavnostech, divadelních a hudebních představeních.
 
 
O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ: Třídní učitelka: Magdaléna Skokanová
                                                Paní učitelka: Anna Plháková
                                                Školní asistent: Alexandra Saxunová
                                               Třídní učitelka od Berušek: Marta Marčišinová
                                               Paní učitelka od berušek: Kateřina Strakuľová
                                               Paní kuchařka: Miroslava Pražáková
 

 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ?

8.9. Projektový den (třídní akce od 13:00 do 15:00)

8.9. INFORMAČNÍ SCHŮZKY (u pavoučků od 15:45)

21.9. TĚLOCVIČNA (ZŠ Pátova, s sebou: batůžek, pití, cvičební úbor)

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?

 

4.10. KOSTKY JSOU VRŽENY (Dopolední akce v MŠ)

19.10. DIVADLO V KD CRYSTAL (Pohádka o dobrém jídle aneb když dobře baštíš- Dopolední akce v KD CRYSTAL)

25.10. DIVADLO KOLOBĚŽKA (Houbařská pohádka- Dopolední akce v MŠ)

 

            

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU?

 

1.11. HALLOWEEN u pavoučků

(dopolední třídní akce)

2.11. VÁNOČNÍ FOCENÍ

 3.11. DIVADLO NAVĚTVI

„ZVĚŘINEC PANA EZOPA“

(dopolední akce v MŠ)

10.11. PODZIMNÍ GALERIE PDO ODKRYTÝM NEBEM A DRAČÍ ZÁVODY

(dopolední akce v MŠ)

12.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

(pro vybrané děti-sobota dopoledne)

16.11. TĚLOCVIČNA

(dopolední akce v ZŠ Pátova, s sebou: batůžek, pití, cvičební úbor)

30.11. VÁNOČNÍ KONCERT

(Odpolední akce pro rodiče v KD CRYSTAL)

Prosíme, čtěte nástěnky a informace na dveřích třídy Pavoučků. Děkujeme.