Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítejte na stránkách PAVOUČKŮ

 

                               Třída Pavoučků                               

je umístěna v přízemí pavilonu.  Má samostatnou šatnu, třídu a ložnici. Umývárna je společná s vedlejší třídou Berušek. Tuto třídu navštěvují děti ml. šk. věku, předškoláci a děti s odkladem šk. docházky. V této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Kouzelný svět dětí". Program je zaměřen na přípravu pro vstup na ZŠ. Děti poznávají samy sebe, učí se samostatnosti, poznávají nové sportovní činnosti (návštěva tělocvičny) a připravují se na kulturní vystoupení (jubilanti, vítání občánků, akademie,  mateřinka). Třída je rozlehlá, pomyslně s volným  prostorem pro hry i cvičení a na část s hracími koutky. Ke třídě přiléhá sklad materiálu a pomůcek. Protože je třída největším prostorem ve školce, slouží jako místo setkávání dětí ze všech oddělení při školních slavnostech, divadelních a hudebních představeních.
 
 
O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ: Třídní učitelka: Magdaléna Skokanová
                                                Paní učitelka: Denisa Langová
                                               Třídní učitelka od Berušek: Marta Marčišinová
                                                Provozní: Miluše Fousková
                                                Kuchařka: Miroslava Pražáková
 

KONTAKTY : 

Děti omlouvejte do 8:00h - možno pomocí SMS zprávy, kterou si přečteme -neodpovídáme.

Pevná linka: 484 844 704

Mobilní telefon do naší třídy:  732 525 163

 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?

 

1.10. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ( 16:00 hod)

 

5.10. – POJĎTE, PANE, BUDEME SI HRÁT!

Dopolední akce v MŠ ( Pruhovaná trička s sebou)

 

7.10. –VÁNOČNÍ FOCENÍ

 

17.10. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ( pro vybrané děti)

 

26.10. –PÁDÁ LISTÍ NA ZAHRADĚ

Dopolední akce v MŠ

 

 

 

Provoz MŠ není omezen

 

 

 

 

            

Prosíme, čtěte nástěnky a informace na dveřích třídy Pavoučků. Děkujeme.