Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

 • 1. Název
 • Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace
 •  
 • 2. Důvod a způsob založení
 • Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
  Hlavní činnost 
  - Předškolní vzdělávání dětí
  - Zajištění školního stravování
  Zřizovací listina
  Zřizovatel - Město Česká Lípa, Nám. TGM 1, Česká Lípa       
  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu
 •  
 • 3. Organizační struktura
 •  
 • 4. Kontaktní spojení
 • Kontakty
 • 5. Bankovní spojení
 • Česká spořitelna, Číslo účtu: 986053319, kód banky: 0800

 •  
 • 6. IČ
 • 709 82 104
 •  
 • 7. DIČ
 • nepoužívá se
 • 8. Dokumenty
 • Podání elektronicky
 • Prostřednictvím elektronické pošty: sladkova@mscdub.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS) 99xkp7t
 • Podání písemně na adresu sídla organizace                      

 • Poštou: Mateřská škola Český Dub,příspěvková organizace , Kostelní 1/4, Český Dub IV, 463 43

 • Osobně – v sídle organizace  
 • Arbesova 411, Česká Lípa, PSČ 47001 
                             
  • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

   vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní

  •  
  • 11. Opravné prostředky
  • Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  •  
  • 12. Formuláře
  • Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

   Formuláře k vyzvednutí:

   - Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

   - další formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy.

  •  
  • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  • Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic
   Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
   Portál veřejné správy ČR
   + http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE
   www.otevrete.cz

  •  
 • < >14. Předpisy14.1. Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
  Zákon 500/2004 Sb., správní řád
  Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 •  
 • 14.2. Vydané právní předpisy
 •