Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zápis dětí do dětské skupiny

Vážení rodiče,

zápis dětí do dětské skupiny s nástupem od 1. září 2019, je plánovaný na středu 5. června 2019. Proběhne v kanceláři MŠ Arbesova dopoledne od 9.00 do 11.00, odpoledne od 13. do 16.30. Žádosti můžete podávat k rukám ředitelky do kanceláře MŠ Arbesova, Česká Lípa.

Abychom se vám mohli věnovat, napište nám zprávu na e-mail: ms.arbesova.cl@seznam.cz, domluvíme si čas schůzky.

Přílohou žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny je potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Vyplněnou žádost a přílohu předá zákonný zástupce v místě pro podávání žádosti ve stanovený den.

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

Žádost o přijetí do dětské skupiny lze vyplnit na místě, tj. v kanceláři mateřské školy, přílohu vyplní dětský lékař.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Dětské skupiny 1-2 roky v MŠ Dolní Libchava
1. věk dítěte od 1 do 2 let (kapacita třídy 12 dětí)
2. povinné očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Dětské skupiny 2-3 roky v MŠ Dolní Libchava
1. věk dítěte od 2 do 3 let (kapacita třídy 20 dětí)
2. povinné očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

 

Délku a režim docházky dohodou zákonní zástupci a poskytovatel (Dětská skupina) písemnou formou (Smlouva o poskytování služeb péče o dítě). Děti budou přijímány na dobu určitou, nejdéle jeden školní rok.

Pokud to umožní kapacitní podmínky,  může být dítě přijato i v průběhu školního roku. Dítě musí být k účasti v dětské skupině zdravotně způsobilé.

 

                                                                                          Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411