Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Arbesova
MŠ Arbesova

Čmeláci

Vítejte u ČMELÁČKŮ

To jsme my.

Teta Klára, teta Sylva a teta Bára pro naše malé kamarády ve speciální třídě. A že nás je. Osm kluků a dvě holčičky. Naše třída je sice malá, ale vejde se do ní spousta hraček. To byste koukali jako kamarádi "Cvrčci", se kterými se každý den potkáváme. Jste zvědaví kde? No přece ve druhém patře naší školky. Každou středu chodí SD (starší děti) k nim na návštěvu, kde probíhá "Školka hrou". Což je program, který jim pomáhá lépe kooperovat ve skupině, využívat vrstevnického učení s využitím techniky (interaktivní tabuli, Prowise panel, Bee bot). Společně cvičí, zpívají, kreslí, staví ze stavebnic.

Třídní vzdělávací program pro tento rok nese název ,,Duhový rok"- budeme se více zaměřovat na barvy základní, ale také doplňkové. Budeme si s barvami hrát, michat je, a pozorovat. Více se také zaměříme na grafomotorické cvičení- přesné tahy tužkou, správné držení tužky, uvolnění ruky.

Ve speciální třídě se zaměřujeme především na: 

  • rozvoj všech oslabených schopností dětí
  • rozvoj komunikačních (verbálních i neverbálních) schopností
  • rozvoj porozumění řeči i neverbální komunikaci
  • rozvoj sluchového a zrakového vnímání
  • rozvoj grafomotorických a kresebných schopností
  • rozvoj sociálních dovedností a kompetencí

O vaše děti pečují:

třídní učitelka Čmeláci: Klára Fousková

učitelka Čmeláci: Sylva Hodanová

asistent pedagoga u Čmeláků: Barbora Mrnková

třídní učitelka Cvrčci: Zuzana Jilemnická

učitelka Cvrčci: Jana Šmídová

 „O nablýskané prostory, hračky a pomůcky pečuje“

provozní: Nikola Zelenková

„O plná bříška pečuje “

provozní: Monika Kučerová a Gábina Ulbrichtová

Denní režim je trochu jiný, než v běžné třídě mateřské školy

6:30 – 8:15     scházení dětí, volné hry dětí, hry pro rozvoj smyslového vnímání

8:15 – 8:40     TVP rozvoj rozumových schopností, výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorika

8:40 – 9:00     svačina

9:00 – 9:30     individuální intervence, skupinové jazykové cvičení, skupinový zpěv, rytmizace, rozvoj pohybových dovedností, 1 x týdně Škola hrou

9:30 – 11:30    pobyt venku

11:45 – 12:15  oběd

12:15 – 14:00 odpočinek, děti integrovány do běžné třídy MŠ, což je pro ně velmi důležité, neboť nejsou izolované od běžné populace a slyší správný mluvní vzor.

14:00 – 16:00 svačina, volné hry dětí, vzdělávací hry, výukové programy na PC

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

2. DUBNA

DIVADLO KOLOBĚŽKA – pohádka ,, O perníkové chaloupce`` dopolední představení pro děti

15. DUBNA

DIVADÉLKO ONDŘEJ- pohádka ,, Pipi dlouhá punčocha`` dopolední představení pro děti

23. DUBNA

PRIMAVIZUS – měření očí- pro přihlášené děti

30. DUBNA

SLET ČARODĚJNIC – odpolední akce pro děti a rodiče na zahradě MŠ

 

Virtuální prohlídka

Zjednodušená verze stránek

Projekty

Logo

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie