Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Arbesova
MŠ Arbesova

Cvrčci

VÍTEJTE U CVRČKŮ. KDO JSME?

Jsme třída nejstarších dětí , budoucích školáků a snad právě proto sídlíme až ve druhém patře. Jsme šikovní, leccos již umíme a věříme, že se ještě mnohému v naší škole mateřské naučíme. Víme, že na světě nejsme sami a tak se učíme sdílet společné prostory s našimi kamarády z druhého patra "Čmeláky". Využíváme k tomu nejen třídu a hernu, ale také tělocvičnu, ložnici a umývárnu s WC. Za úzkou chodbičkou máme jestě společnou malou kuchyňku, která nám slouží k výdeji jídla. V naší tělocvičně si každý den zacvičíme, zatančíme, zazpíváme nebo třeba zahrajeme pohádku. Máme zde i skvělé "kytičky=podsedáky", které používáme na sezení v komunitním kruhu. Po obědě si zde rozložíme matrace a posloucháme čtené nebo zpívané pohádky, aby se nám dobře odpočívalo a opět jsme získali sílu do dalšího hraní. Ve třídě u stolečků se snažíme získat správné návyky při společném stolování, ale také zde vystřihujeme, malujeme, modelujeme, plníme různé úkoly a hrajeme třeba stolní hry. Herna s věží nás láká k chystání hostiny kamarádům, ale také třeba k různému bádání a pozorování. Dětský nábytek i hračky jsou v herně již předem rozloženy do různých herních koutků a nám se tak lépe orientuje a připravuje hra. Máme zde také dětskou knihovnu a protože knihy máme rádi, tak listujeme, vyprávíme a čteme každý den. Seznamujeme se zde s katalogizací knih podle barevných proužků na knihách. Každou středu se scházíme, Cvrčci a Čmeláci, k naší společné "Školce hrou", což je program, který nám pomáhá lépe kooperovat ve skupině, využívat vrstevnického učení s využitím interaktivní techniky (interaktivní tabule, Prowise panel, Bee bot, fotoaparát a kamera...), ale také zde společně cvičíme, zpíváme, kreslíme, stavíme ze stavebnic a hrajeme stolní hry. Celý program nám pomáhá dobře se připravit do dalšího života. Snažíme se naučit chovat se tolerantně, komunikovat s ostatními, vyslechnout si jejich názor, ale také prezentovat své vlastní myšlenky a nápady a přesvědčit ostatní, o jejich kvalitě. Pěvecké, taneční a recitační schopnosti a dovednosti prezentujeme při pravidelných vystoupeních pro jubilantyna ve vile Hrdlička, a na OÚ v České Lípě, při pásmech pro miminka. Každým rokem pořádáme besídky, vánoční koncerty a vystupujeme na závěrečné akademii MŠ. Těšíme se na řadu akcí a zahradní slavnosti, na výlety, výstavy, exkurze a návštěvy divadel. Opět se naše třída letos zúčastní i celosvětové akce  na podporu čtenářství: "Noc s  Andersenem" a těšíme se i na řadu dalších aktivit a soutěží, které nám přinese nový školní rok.Nejen knihy, ale i pohyb milujeme a tak cvičíme v naší i sousední tělocvičně (tělocvična ZŠ Pátova), na atletické dráze a na řadě dalších míst a sportovišť. Cvičit pod "Největší střechou světa" je prostě prima a tak využíváme i naši zahradu, městský park, a blízké louky a lesy...

CO NÁM TENTO ŠKOLNÍ ROK PŘINESE?

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJÍME V PÁTEK 1. 9. 2023 TŘÍDNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM S NÁZVEM: "KRABIČKA"

Náš TVP s názvem "KRABIČKA" otevírá spoustu možností a překvapení. Díky letošnímu složení třídy, kdy "první krabička schovává" necelou polovinu dětí ve věku 4,5-5 let a "druhá krabička ukrývá" děti 5-6,5 leté, nás čeká zcela nové uspořádání třídy i organizace režimu dne dětí. Těšíme se, že pootevíráme spoustu krabiček a krabic, kde objevíme nejen řadu nových kamarádů a dobrých vztahů, ale také spoustu dobrých knih, myšlenek a zkušeností, nápadů a tajemství...prostě, že se toho hodně dozvíme, zažijeme a posuneme se zase o kus dál. 

Úspěšný školní rok 2023-2024, společné dny bez nehody a plné skvělé pohody všem dětem i dospělým přejí třídní učitelka Zuzka Jilemnická a učitelka Janička Šmídová.

O VAŠE DĚTI PEČUJÍ:

třídní učitelka Cvrčků: Zuzana Jilemnická

učitelka Cvrčků: Jana Šmídová

třídní učitelka Čmeláků: Klára Fousková

učitelka Čmeláků: Sylva Hodanová

asistentka pedagoga Čmeláků: Barbora Mrnková

provozní pracovnice: Nikola Zelenková

paní kuchařka: Monika Kučerová a Gabriela Ulbrichtová

 

REŽIM DNE:

6,30 – 8,00: Scházení dětí ve třídě (nepřímo řízené a volné hry dětí ve třídě, v herně, v tělocvičně)

8,00 – 8,45: Hygiena, ranní motivační kruh a cvičení, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, dramatizace

8,45 – 9,00: Hygiena, dopolední svačina

9,00 – 9,45: Hlavní činnosti – řízené i nepřímo řízené (skupinové i frontální, individuální), hygiena

9,45 – 11,30: Hygiena, pobyt venku (tematické procházky v okolí MŠ; hry na průlezkách, hřištích, a sportovních stadionech; volné proběhnutí dětí v přírodě a na hřišti; volné hry dětí; hry v areálu zahrady MŠ).

11,30 – 12,15: Hygiena, oběd

12,15 – 14,45: Odpočinek dětí s písničkou a pohádkou (všechny děti); klidové hry u stolečků a v herně pro děti, které nespí; příprava předškoláků na vstup do ZŠ (individuálně, skupinově)

14,45 – 15,00: Odpolední svačina, hygiena

15,00 – 16,30: Nepřímo řízené a volné činnosti dětí (dle možností počasí ve třídě nebo na zahradě MŠ), rozcházení dětí

  • ZÁŘÍ 2023

-VÁŽENÍ, DOSPĚLÍ, PROSÍME VÁS O KOOPERACI V NOŠENÍ HRAČEK DO TŘÍDY. DÁVEJTE, PROSÍM VÁS,  DĚTEM POUZE MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY, BEZ OSTRÝCH HRAN A ZVUKOVÝCH EFEKTŮ A KNIHU, DLE AKTUÁLNÍHO ZÁJMU DÍTĚTE NEBO K AKTUÁLNÍMU TÉMATU V MŠ. PRO SPOLEČNÉ SDÍLENÍ A HRU S KAMARÁDY BUDEME PRAVIDELNĚ VYHLAŠOVAT "DEN HRAČEK", KDY DĚTI BUDOU MOCI PŘINÉST DO MŠ HRAČKU Z DOMOVA, O KTEROU SE CHTĚJÍ PODĚLIT S KAMARÁDY A NAUČIT JE S NÍ ZACHÁZET. O TOM VÁS BUDEME VŽDY VČAS INFORMOVAT PLAKÁTEM PRO "DEN HRAČEK" NA NAŠICH NÁSTĚNKÁCH A INFORMACÍ V APLIKACI TWIGSEE.

 

-VE STŘEDU 6. 9. OD 15,30 HODIN, PLÁNUJEME PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ ZE 2. PATRA. TĚŠIT SE NA VÁS BUDOU PANÍ ŘEDITELKA A TŘÍDNÍ UČITELKY CVRČKŮ A ČMELÁKŮ.

-V PÁTEK 15. 9. DOPOLEDNE VYRAZÍME ZA SPORTEM NA MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION V ČESKÉ LÍPĚ (DĚTI POTŘEBUJÍ SPORTOVNÍ OBUV A BOTY VHODNÉ PRO VENKOVNÍ AKTIVITY, BATOH A PITÍ)

-VE ČTVRTEK 21. 9. DOPOLEDNE, ČEKÁ DĚTI PRVNÍ ŠKOLNÍ AKCE S NÁZVEM: "KAMARÁDI ZE ŠKOLKY"

-V SOBOTU 23. 9. PRVNÍ ZÁSTUPCI ZE TŘÍDY CVRČKŮ, VYSTOUPÍ S RECITAČNÍM PÁSMEM PRO MIMINKA NA OÚ V ČESKÉ LÍPĚ

-VE ČTVRTEK 28. 9. NÁS ČEKÁ PRVNÍ PŘERUŠNÍ PROVOZU MŠ Z DŮVODU STÁTNÍHO SVÁTKU="DEN ČESKÉ STÁTNOSTI"

 

TĚŠÍME SE NA VÁS. CVRČCI ZUZKA A JANIČKA

Virtuální prohlídka

Zjednodušená verze stránek

Projekty

Logo

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie