Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Arbesova
MŠ Arbesova

Cvrčci

VÍTEJTE U CVRČKŮ. KDO JSME?

Jsme třída nejstarších dětí , budoucích školáků a snad právě proto sídlíme až ve druhém patře. Jsme šikovní, leccos již umíme a věříme, že se ještě mnohému v naší škole mateřské naučíme. Víme, že na světě nejsme sami a tak se učíme sdílet společné prostory s našimi kamarády z druhého patra "Čmeláky". Využíváme k tomu nejen třídu a hernu, ale také tělocvičnu, ložnici a umývárnu s WC. Za úzkou chodbičkou máme jestě společnou malou kuchyňku, která nám slouží k výdeji jídla. V naší tělocvičně si každý den zacvičíme, zatančíme, zazpíváme nebo třeba zahrajeme pohádku. Máme zde i skvělé "kytičky=podsedáky", které používáme na sezení v komunitním kruhu. Po obědě si zde rozložíme matrace a posloucháme čtené nebo zpívané pohádky, aby se nám dobře odpočívalo a opět jsme získali sílu do dalšího hraní. Ve třídě u stolečků se snažíme získat správné návyky při společném stolování, ale také zde vystřihujeme, malujeme, modelujeme, plníme různé úkoly a hrajeme třeba stolní hry. Herna s věží nás láká k chystání hostiny kamarádům, ale také třeba k různému bádání a pozorování. Dětský nábytek i hračky jsou v herně již předem rozloženy do různých herních koutků a nám se tak lépe orientuje a připravuje hra. Máme zde také dětskou knihovnu a protože knihy máme rádi, tak listujeme, vyprávíme a čteme každý den. Seznamujeme se zde s katalogizací knih podle barevných proužků na knihách. Každou středu se scházíme, Cvrčci a Čmeláci, k naší společné "Školce hrou", což je program, který nám pomáhá lépe kooperovat ve skupině, využívat vrstevnického učení s využitím interaktivní techniky (interaktivní tabule, Prowise panel, Bee bot, fotoaparát a kamera...), ale také zde společně cvičíme, zpíváme, kreslíme, stavíme ze stavebnic a hrajeme stolní hry. Celý program nám pomáhá dobře se připravit do dalšího života. Snažíme se naučit chovat se tolerantně, komunikovat s ostatními, vyslechnout si jejich názor, ale také prezentovat své vlastní myšlenky a nápady a přesvědčit ostatní, o jejich kvalitě. Pěvecké, taneční a recitační schopnosti a dovednosti prezentujeme při pravidelných vystoupeních pro jubilantyna ve vile Hrdlička, a na OÚ v České Lípě, při pásmech pro miminka. Každým rokem pořádáme besídky, vánoční koncerty a vystupujeme na závěrečné akademii MŠ. Těšíme se na řadu akcí a zahradní slavnosti, na výlety, výstavy, exkurze a návštěvy divadel. Opět se naše třída letos zúčastní i celosvětové akce  na podporu čtenářství: "Noc s  Andersenem" a těšíme se i na řadu dalších aktivit a soutěží, které nám přinese nový školní rok.Nejen knihy, ale i pohyb milujeme a tak cvičíme v naší i sousední tělocvičně (tělocvična ZŠ Pátova), na atletické dráze a na řadě dalších míst a sportovišť. Cvičit pod "Největší střechou světa" je prostě prima a tak využíváme i naši zahradu, městský park, a blízké louky a lesy...

CO NÁM TENTO ŠKOLNÍ ROK PŘINESE?

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJÍME V PÁTEK 1. 9. 2023 TŘÍDNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM S NÁZVEM: "KRABIČKA"

Náš TVP s názvem "KRABIČKA" otevírá spoustu možností a překvapení. Díky letošnímu složení třídy, kdy "první krabička schovává" necelou polovinu dětí ve věku 4,5-5 let a "druhá krabička ukrývá" děti 5-6,5 leté, nás čeká zcela nové uspořádání třídy i organizace režimu dne dětí. Těšíme se, že pootevíráme spoustu krabiček a krabic, kde objevíme nejen řadu nových kamarádů a dobrých vztahů, ale také spoustu dobrých knih, myšlenek a zkušeností, nápadů a tajemství...prostě, že se toho hodně dozvíme, zažijeme a posuneme se zase o kus dál. 

Úspěšný školní rok 2023-2024, společné dny bez nehody a plné skvělé pohody všem dětem i dospělým přejí třídní učitelka Zuzka Jilemnická a učitelka Janička Šmídová.

O VAŠE DĚTI PEČUJÍ:

třídní učitelka Cvrčků: Zuzana Jilemnická

třídní učitelka Čmeláků: Klára Fousková

učitelka Čmeláků: Sylva Hodanová

asistentka pedagoga Čmeláků: Barbora Mrnková

provozní pracovnice: Miluše Fousková

paní kuchařka: Monika Kučerová a Gabriela Ulbrichtová

 

REŽIM DNE:

6,30 – 8,00: Scházení dětí ve třídě (nepřímo řízené a volné hry dětí ve třídě, v herně, v tělocvičně)

8,00 – 8,45: Hygiena, ranní motivační kruh a cvičení, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, dramatizace

8,45 – 9,00: Hygiena, dopolední svačina

9,00 – 9,45: Hlavní činnosti – řízené i nepřímo řízené (skupinové i frontální, individuální), hygiena

9,45 – 11,45: Hygiena, pobyt venku (tematické procházky v okolí MŠ; hry na průlezkách, hřištích, a sportovních stadionech; volné proběhnutí dětí v přírodě a na hřišti; volné hry dětí; hry v areálu zahrady MŠ).

11,45 – 12,15: Hygiena, oběd

12,15 – 14,45: Odpočinek dětí s písničkou a pohádkou (všechny děti); klidové hry u stolečků a v herně pro děti, které nespí; příprava předškoláků na vstup do ZŠ (individuálně, skupinově)

14,45 – 15,00: Odpolední svačina, hygiena

15,00 – 16,30: Nepřímo řízené a volné činnosti dětí (dle možností počasí ve třídě nebo na zahradě MŠ), rozcházení dětí

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ:

4/6: DOPOLEDNÍ ZKOUŠKA A ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ V KD CRYSTAL=„AKADEMIE MŠ“

7/6-8/6: ŠKOLNÍ AKCE: PUTOVÁNÍ ČESKOLIPSKEM A SPANÍ V MŠ

10/6: SLAVNOSTNÍ ŠERPOVÁNÍ BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ V JIRÁSKOVĚ DIVADLE

13/6: SPOLEČNÉ FOCENÍ TŘÍD A DĚTÍ  NA ZAHRADĚ MŠ

17/6: POVÍDÁNÍ O VČELÁCH V MŠ

19/6: MŮJ DŮM, MŮJ HRAD-VÝSTAVA, HERNÍ KOUTKY V ZŠ MOSKEVSKÁ

20/6: TŘÍDNÍ VÝLET CVRČKŮ A ČMELÁKŮ DO ZÁKUP

24/6: TŘETÍ KOLO ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY  PRO NEJSTARŠÍ DĚTI V MŠ ARBESOVA

25/6: CELODENNÍ ŠKOLNÍ AKCE: „PUTOVÁNÍ  OKOLÍM MÁCHOVA JEZERA S PLAVBOU LODÍ“

28/6: ZÁVĚREČNÁ ODPOLEDNÍ ŠKOLNÍ AKCE  PRO CELOU RODINU: „POD PLACHTAMI“

29/5: CELODENNÍ VÝLET DO MIRÁKULA

31/5: DOPOLEDNÍ AKCE NA ZAHRADĚ MŠ: „MDD“
 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:
2/4: DIVADLO V MŠ: „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“
3/4: CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ PÁTOVA
9/4: DRUHÉ KOLO PŘEDŠKOLNÍ OLYMPIÁDY TENTOKRÁT V MŠ ROHÁČE Z DUBÉ        (DOPOLEDNE, POUZE NEJSTARŠÍ DĚTI ODCHÁZEJÍCÍ V ZÁŘÍ 2024 DO 1.TŘÍDY ZŠ)
15/4: DIVADLO V MŠ: „PIPI, DLOUHÁ PUNČOCHA“
20/4:„VÍTÁNÍ MIMINEK“ - OBECNÍ ÚŘAD V ČESKÉ LÍPĚ (VYBRANÉ DĚTI)
23/4: PRIMAVIZUS=VYŠETŘENÍ OČÍ V MŠ (PŘIHLÁŠENÉ DĚTI)
30/4: ODPOLEDNÍ AKCE V MŠ: „SLET ČARODĚJNIC“
 
CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:
5/3: SRAZ DĚTÍ VE TŘÍDĚ DO 7.15 HOD = VÝLET AUTOBUSEM DO DĚTSKÉ HERNY "MÉĎA"
NA SEBE POHODLNÉ OBLEČENÍ BEZ NÝTŮ, ZIPŮZ DŮVODU BEZPEČNOSTI A MOŽNOSTI POŠKOZENÍ HERNÍCH PRVKŮ; S SEBOU BATOH, PITÍ A NÁHRADNÍ TRIKO, DLE POTŘEBY DĚTÍ I SPODNÍ PRÁDLO A PONOŽKY)PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT DO MŠ VE 14.00 HOD
12/3: DOFOCENÍ DĚTÍ NA ROČENKY A TABLA(RÁNO PROSÍME PŘINÉST DO TŘÍDY OBLEČENÍ    NA FOCENÍ NA RAMÍNKU NEBO V TAŠCE)
13/3: OD 15:30 HODIN V PAVILONU U PAVOUČKŮ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O „CYKLO“
(NA SCHŮZKU, PROSÍM VÁS, PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ)
15/3: "MORANA" VYPROVÁZÍME ZIMU ZA MĚSTO K ŘECE PLOUČNICI…TŘÍDNÍ DOPOLEDNÍ AKCE
18/3: PŘEDŠKOLÁCKÁ OLYMPIÁDA MŠ 1. KOLO V DOLNÍ LIBCHAVĚ=DOPOLEDNÍ AKCE
20/3: „VÍTEJ, JARO aneb NA NAŠEM DVOŘE, VŠECHNO TO KRÁKOŘE“ DOPOLEDNÍ AKCE NA ZAHRADĚ MŠ
22/3-23/3: „NSA=NOC S ANDERSENEM“=CELOSVĚTOVÁ AKCE NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ S PŘESPÁNÍM V MŠ = TŘÍDNÍ AKCE!!!
26/3: „VELIKONOCE“ = ODPOLEDNÍ AKCE NA ZAHRADĚ MŠ PRO CELOU RODINU
29/3: PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ VELIKONOČNÍ SVÁTKYKRÁSNOU KOLEDU, HODNĚ POHODY A ZDRAVÍ PŘEJE ZUZKA J. 
 
CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:
6/2: "O ZVĚDAVÉ JITRNICI" = DIVADLO V MŠ
12/2: DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ  A ZŠ V JIRÁSKOVĚ DIVADLE= NA SEBE VHODNÉ OBLEČENÍ DO DIVADLA-NE OTEPLOVÁKY A ZIMNÍ KOMBINÉZY
13/2: "MASOPUSTNÍ REJ" = KARNEVAL V MŠ: NA SEBE MASKU DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ VHODNOU PRO CELODENNÍ POBYT V MŠ (BEZPEČNOU, VHODNOU PRO RŮZNÉ POHYBOVÉ HRY, SOUTĚŽE A TANEC V MŠ)
20/2: "DĚTI DĚTEM"= PŘEDSTAVENÍ ZUŠ  DOPOLEDNÍ AKCE V MŠ
21/2: FOCENÍ DĚTÍ V MŠ (NA TABLA, ROČENKY...)= FOTÍ SE VŠECHNY DĚTI, CELÁ POSTAVA (SLAVNOSTNÍ OBLEČENÍ NA FOCENÍ DO TAŠKY NEBO NA RAMÍNKO)
22/2: "JUBILANTI" = VYBRANÉ DĚTI VYSTOUPÍ V SALÓNKU JIRÁSKOVA DIVADLA PRO BABIČKY A DĚDEČKY OSLAVUJÍCÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM (CHLAPCI BÍLÉ PONOŽKY, DĚVČATA BÍLÉ SILONKY)
 
CO NÁS ČEKÁ V LEDNU:
3/1: NADÍLKA V MŠ OD JEŽÍŠKA
9/1: ZIMNÍ MEDVĚDÍ POHÁDKA=HUDEBNÍ POHÁDKA V MŠ
11/1: ZIMA, ZIMA, UŽ JE TU! DOPOLEDNÍ AKCE NA ZAHRADĚ MŠ
+ DLE POČASÍ PRODLOUŽENÉ POBYTY VENKU SE ZAMĚŘENÍM NA HRÁTKY NA SNĚHU A SE SNĚHEM; SPORTOVNÍ ZIMNÍ AKTIVITY, POZOROVÁNÍ PTACTVA A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ; VYHLEDÁVÁNÍ STOP ZVÍŘAT; ORIENTACE NA MAPĚ A VE MĚSTĚ DLE VÝZNAMNÝCH A ZNÁMÝCH BUDOV

 

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI:
4/12/ PONDĚLÍ: DOPOLEDNÍ HRÁTKY S ČERTY, MIKULÁŠEM A ANDĚLI VE TŘÍDĚ (MASKY VŠECH VÍTÁNY)
4/12/ PONDĚLÍ: "POZOR, PRÁVĚ PŘICHÁZEJÍ..."
-ODPOLEDNÍ ZAHRADNÍ AKCE PRO DĚTI A CELOU RODINU (HRAVÝ PODVEČER S KOUZELNÝMI BYTOSTMI A NADÍLKOU PRO DĚTI)
-KAŽDÁ TŘÍDA MÁ SVŮJ, PŘEDEM DANÝ ČAS, PROSÍME TEDY, PŘIJĎTE VČAS AŤ DĚTI NA AKCI DOPROVODÍTE A PODPOŘÍTE SPOLU S NÁMI. DĚKUJEME :-) POKUD NEDOJDE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI K ČASOVÉMU POSUNU , TAK V 15:45 HODIN NA STANOVIŠTĚ VYRÁŽEJÍ CVRČCI
6/12/ STŘEDA: DOPOLEDNE ZKOUŠKA V KD CRYSTAL-BATOH A PITÍ
6/12/ STŘEDA: ODPOLEDNE OD 15:30 HODIN VÁNOČNÍ KONCERT CELÉ MŠ V KD CRYSTAL-DŽÍNOVÉ KALHOTY NEBO LEGÍNY
-PROSÍME PŘIJĎTE VČAS, KONCERT BUDEME ZAHAJOVAT. ZPÍVAT BUDOU DĚTI JEŠTĚ SE ČMELÁČKY A V ZÁVĚRU SPOLEČNĚ ZAZPÍVAJÍ VŠECHNY DĚTI Z CELÉ NAŠÍ MŠ
9/12/ SOBOTA: VÍTÁNÍ MIMINEK NA RADNICI MĚSTA ČESKÁ LÍPA-VYBRANÉ DĚTI (zrušeno z důvodu nemoci dětí-miminek)
(HOLČIČKY BÍLÉ SILONKY, CHLAPCI BÍLÉ PONOŽKY A BOTY KE KROJI NEBO BAČKORKY; PITÍ BATOH, SVAČINU)
ZRUŠENO 
14/12 ČTVRTEK: OD 15:30 HODIN BESÍDKA CVRČKŮ VE TŘÍDĚ U PAVOUČKŮ   (V PAVILONU MŠ)
-SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NEJEN S PÍSNIČKOU...A S DÁRKY OD DĚTÍ :-)
...19/12 MOŽNÁ JEŠTĚ TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ VÝLET...ANO, VÝLET BUDE! V ÚTERÝ 19/12 NÁS ČEKÁ VÝLET "ZA VÁNOČNÍM PŘÁNÍM" DO DOKS,. VÍCE ČTĚTE NA PLAKÁTECH
18/12 NÁVŠTĚVA NSP V ČESKÉ LÍPĚ A PŘEDÁNÍ PŘÁNÍ A VÁNOČNÍCH DÁRKŮ ČÁSTI  PACIENTŮ A ZAMĚSTNANCŮM LDN.
27/12/2023-2/1/2024: PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ
 
CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:
 • 2/11 ČTVRTEK: STRAŠIDELNÁ PÁRTY U CVRČKŮ
 • (NA SEBE DO TŘÍDY JAKÝKOLIV STRAŠIDELNÝ OBLEK, AŤ UŽ ZAKOUPENÝ NEBO VLASTNORUČNĚ VYROBENÝ; BEZ OSTRÝCH HRAN A DOPLŇKŮ; POHODLNÝ PRO CELODENNÍ POBYT DÍTĚTE V MŠ)
 • 3/11 PÁTEK: PREZENTACE SPOLEČNÉHO VÝROBKU NA AKCI "VÝSTAVA ČOKOLÁDY V KD CRYSTAL" KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 4/11
 • 6/11 PONDĚLÍ: VÝLET DO NAIVNÍHO DIVADLA V LIBERCI AUTOBUSEM NA PŘEDSTAVENÍ: "ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA"
  (NA SEBE VHODNÉ SLAVNOSTNÍ OBLEČENÍ DO DIVADLA, BATOH, PITÍ S UZÁVĚREM)
 • 15/11 STŘEDA: CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ PÁTOVA
 • (BATOH, PITÍ, CVIČEBNÍ ÚBOR A BAČKORY)
 • 15/11 STŘEDA: DOPOLEDNÍ AKCE NA ZAHRADĚ MŠ "LISTÍ LÉTÁ POLETUJE, DRAK Z OBLOHY VYKUKUJE"
 • 16/11 ČTVRTEK: DOFOCENÍ V MŠ/ OBJEDNANÉ DĚTI
 • 17/11 PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ=STÁTNÍ SVÁTEK
 • 21/11 ÚTERÝ: DIVADLO KOLOBĚŽKA V MŠ: "JAK ČERTI PEKLI VÁNOČNÍ CUKROVÍ"
 • 27/11 PONDĚLÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

 • 28/11 GENERÁLNÍ ZKOUŠKA VÁNOČNÍHO KONCERTU U PAVOUČKŮ 

 •  
 • ŘÍJEN 2023:
   
   
 • -V ÚTERÝ 3. 10. DOPOLEDNÍ AKCE: „DEN SE ZVÍŘATY“
  Dopoledne se zvířátky pro děti z MŠ a ZŠ = 12 stanovišť pro děti v areálu Vlastivědného muzea a galerie
  ÚKOL: VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV PRO VENKOVNÍ AKTIVITY
  -VE STŘEDU 11. 10. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI: POHÁDKA „O PRAČLOVÍČKOVI“ V NOVĚ OTEVŘENÉM JIRÁSKOVĚ DIVADLE
  Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.
  ÚKOL: VHODNÉ SLAVNOSTNÍ OBLEČENÍ A OBUV DO DIVADLA
  -V PONDĚLÍ 23. 10. VÁNOČNÍ FOCENÍ V MŠ. 
  Fotí se předem objednané děti
  ÚKOL: VHODNÉ OBLEČENÍ PRO VÁNOČNÍ FOCENÍ V INTERIÉRU MŠ-OBLEČENÍ, PROSÍME PŘINÉST NA RAMÍNKU DO TŘÍDY
  -V ÚTERÝ 24. 10. DOPOLEDNE=ZAHRADNÍ AKCE: “DĚTI, POZOR, ČERVENÁ VÍTE, CO TO ZNAMENÁ?“
  ÚKOL: VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV PRO VENKOVNÍ AKTIVITY + SLEDOVAT ÚKOL NA DOMA NA PLAKÁTECH
   
  -VE ČTVRTEK 26. 10. V 11:00 HODIN: „VYSTOUPENÍ PRO JUBILANTY
  BABIČKY A DĚDEČKOVÉ OSLAVUJÍCÍ „KULATÉ“ VÝROČÍ VE VILA HRDLIČKA
  ÚKOL: VYBRANÉ DĚTI CHLAPCI BÍLÉ NEBO SVĚTLÉ PONOŽKY, DĚVČATA BÍLÉ SILONKY
  -V ÚTERÝ 31. 10. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ „OSLÍČKU, OTŘES SE“
  ÚKOL: NAKRESLIT HLAVU NEBO CELÉHO OSLÍKA, ZLAŤÁKY (VELIKOST OBRÁZKU A5)A PŘINÉST DO TŘÍDY V PONDĚLÍ 30. 10.
 •  
 • ZÁŘÍ 2023
-VÁŽENÍ, DOSPĚLÍ, PROSÍME VÁS O KOOPERACI V NOŠENÍ HRAČEK DO TŘÍDY. DÁVEJTE, PROSÍM VÁS,  DĚTEM POUZE MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY, BEZ OSTRÝCH HRAN A ZVUKOVÝCH EFEKTŮ A KNIHU, DLE AKTUÁLNÍHO ZÁJMU DÍTĚTE NEBO K AKTUÁLNÍMU TÉMATU V MŠ. PRO SPOLEČNÉ SDÍLENÍ A HRU S KAMARÁDY BUDEME PRAVIDELNĚ VYHLAŠOVAT "DEN HRAČEK", KDY DĚTI BUDOU MOCI PŘINÉST DO MŠ HRAČKU Z DOMOVA, O KTEROU SE CHTĚJÍ PODĚLIT S KAMARÁDY A NAUČIT JE S NÍ ZACHÁZET. O TOM VÁS BUDEME VŽDY VČAS INFORMOVAT PLAKÁTEM PRO "DEN HRAČEK" NA NAŠICH NÁSTĚNKÁCH A INFORMACÍ V APLIKACI TWIGSEE.
 
-VE STŘEDU 6. 9. OD 15,30 HODIN, PLÁNUJEME PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ ZE 2. PATRA. TĚŠIT SE NA VÁS BUDOU PANÍ ŘEDITELKA A TŘÍDNÍ UČITELKY CVRČKŮ A ČMELÁKŮ.
-V PÁTEK 15. 9. DOPOLEDNE VYRAZÍME ZA SPORTEM NA MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION V ČESKÉ LÍPĚ (DĚTI POTŘEBUJÍ SPORTOVNÍ OBUV A BOTY VHODNÉ PRO VENKOVNÍ AKTIVITY, BATOH A PITÍ)
-VE ČTVRTEK 21. 9. DOPOLEDNE, ČEKÁ DĚTI PRVNÍ ŠKOLNÍ AKCE S NÁZVEM: "KAMARÁDI ZE ŠKOLKY"
-V SOBOTU 23. 9. PRVNÍ ZÁSTUPCI ZE TŘÍDY CVRČKŮ, VYSTOUPÍ S RECITAČNÍM PÁSMEM PRO MIMINKA NA OÚ V ČESKÉ LÍPĚ
-VE ČTVRTEK 28. 9. NÁS ČEKÁ PRVNÍ PŘERUŠNÍ PROVOZU MŠ Z DŮVODU STÁTNÍHO SVÁTKU="DEN ČESKÉ STÁTNOSTI"

 

TĚŠÍME SE NA VÁS. CVRČCI ZUZKA A JANIČKA

Virtuální prohlídka

Zjednodušená verze stránek

Projekty

Logo

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie