Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zápis dětí do dětské skupiny

 

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2023 - 2024 proběhně v pondělí 12. června 2023.

Čas přijímání žádostí: dopoledne od 8.30 do 11.30; odpoledne od 13.00 do 17.00.

Místo přijímání žádostí: kancelář MŠ Arbesova, Česká Lípa

 

Přílohou žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny je potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Žádost o přijetí do dětské skupiny lze vyplnit na místě, tj. v kanceláři mateřské školy, přílohu vyplní dětský lékař.

Stravné 45,- Kč/ den; školné 50,- Kč/ den. Režim docházky: celodenní, polodenní, individuální.

Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz dole pod textem "Ke stažení".

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Dětské skupiny 1-2 roky v MŠ Dolní Libchava POČET BODŮ
1. věk dítěte od 1 do 2 let (kapacita třídy 12 dětí) 1
2. povinné očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace 1
3. vazba zákonného zástupce na trh práce 2
4. pravidelná docházka pět dnů v týdnu 3
docházka čtyři dny v týdnu a méně 2
příležitostná docházka 1
5. spádová oblast Česká Lípa 1

 

Kritéria pro přijetí dítěte do Dětské skupiny 2-3 roky v MŠ Dolní Libchava POČET BODŮ
1. věk dítěte od 2 do 3 let (kapacita třídy 20 dětí) 1
2. povinné očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace 1
3. vazba zákonného zástupce na trh práce 2
4. pravidelná docházka pět dnů v týdnu 3
docházka čyři dny v týdnu a méně 2
příležitostná docházka 1
5. spádová oblast Česká Lípa 1

 

Délku a režim docházky dohodou zákonní zástupci a poskytovatel (Dětská skupina) písemnou formou (Smlouva o poskytování služeb péče o dítě). Děti budou přijímány na dobu určitou, nejdéle jeden školní rok.

Pokud to umožní kapacitní podmínky,  může být dítě přijato i v průběhu školního roku. Dítě musí být k účasti v dětské skupině zdravotně způsobilé.

 

                                                                                          Bc. Pavlína Černá, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411